Kontaktuppgifter

Postadress PB 82, 00251 Helsingfors, besöksadress Johannesbergsvägen 8, telefon (09) 4776 8090
fax (09) 436 2055, e-post kansliet@fls.fi, webb www.fls.fi

Kansliet är öppet klockan 12-15.