Sällskapets styrelse består år 2014 av följande personer:

Ordförande docent Marianne Gripenberg-Gahmberg
Vice ordförande professor Tom Pettersson
Sekreterare ML Ulla Wiklund
Skattmästare docent Björn Eklund

Klubbmästare ML Lauri Elonen
Medlemmar MD Johanna Mandelin, docent Markus Skrifvars och docent Viveca Söderström-Anttila

Styrelse och funktionärer och representanter 2014