Sällskapets styrelse består år 2015 av följande personer:

Ordförande docent Marianne Gripenberg-Gahmberg
Vice ordförande professor Tom Pettersson
Sekreterare ML Ulla Wiklund
Skattmästare docent Björn Eklund

Klubbmästare ML Lauri Elonen
Medlemmar MD Monika Carpelan-Holmström, docent Taisto Sarkola och docent Markus Skrifvars

 

 

Styrelse, funktionärer och representanter 2015