Stipendier

Beviljade forskningsstipendier för 2021

Information om pensions- och olycksfallsförsäkring för stipendiater

 

Finska Läkaresällskapet lediganslår för år 2022 följande forskningsunderstöd att sökas av medlemmar:

  1. Stöd till forskare, som inte doktorerat
  2. Doktorandstipendier. Söks av doktorandens handledare som ska vara medlem och som ansvarar för medlens användning och redovisning. Enskild handledare kan söka för högst 12 månader.
  3. Stöd till yngre forskare, som doktorerat för högst fem år sedan.
  4. Projektunderstöd till äldre forskare.
  5. Stöd (max 70 000 euro) för postdoktoral forskning utomlands för 1-2 år.
  6. Stöd från Linda Gadds fond för odontolgisk och medicinsk forskning (varannat år, nästa gång för 2023).
  7. Stöd från Einar och Karin Stroems stiftelse för medicinsk forskning, i första hand för hjärt- och kärlsjukdomar. Kan även sökas av personer som inte är medlemmar av Finska Läkaresällskapet.

SEPARAT ANSÖKAN BÖR INLÄMNAS FÖR DE OLIKA KATEGORIERNA!

Observera att alla dokument bör vara skrivna på svenska.

Stipendiet söks via det elektroniska ansökningssystemet 16.8-15.9.2021.

Förutsättning för beviljande av nytt stipendium är att redovisning för stipendier sökta 2019 och utbetalda i februari 2020 är kansliet tillhanda senast 15.9.2021.

Närmare uppgifter om forskningsunderstöd ges per tfn 09 4776 8090, e-post kansliet@fls.fi eller av pris- och stipendienämndens ordförande Vineta Fellman tfn 040 562 2666, e-post vineta.fellman@helsinki.fi.


Det elektroniska ansökningssystemet

 

Anvisningar

 

Redovisningsblankett

 

Resestipendier

Ansökningsblankett (ifyllbar PDF)

Ladda ner på datorn, fyll i, skriv ut, underteckna och posta blanketten till FLS. 
Observera att blanketten bör ifyllas noggrant.

Riktlinjer för resestipendierna

För att öppna och skriva ut blanketter i pdf-format måste man installera:Vid problem med den elektroniska blanketten rekommenderas som första åtgärd en uppdatering av Acrobat Reader-programmet till version 4.0 eller senare.
Finska Läkaresällskapet