Sällskapets styrelse består år 2020 av följande personer:

Ordförande professor Per-Henrik Groop
Vice ordförande professor Pertti Panula
Sekreterare docent Taisto Sarkola
Skattmästare professor Tom Böhling
Klubbmästare ML Karin Stenius
Medlemmar MD Clas-Göran af Björkesten, docent Monika Carpelan-Holmström och MD Lena Sjöberg

 

 

Styrelse, funktionärer och representanter år 2020

 Adress Johannesbergsvägen 8, 00250 Helsingfors 
Telefon (09) 4776 8090 - E-post kansliet(at)fls.fi

Finska Läkaresällskapet